Genç Girişimciler Topluluğu

Kariyer Aşkıyla Genç Girişimciler Topluluğu Farkıyla

İş Hayatında İletişimin Önemi

     İnsanların bir arada yaşadığı toplumlarda iletişimin büyük önemi vardır. Kişilerin birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabilmeleri yaşadıkları toplumda huzursuzluk yaşanmasını önlemek adına önemlidir. İletişimin en önemli olduğu alanlardan biri de kuşkusuz iş hayatıdır. Katı kurallara bağlı kalınmayan toplumsal iletişimin aksine iş hayatındaki iletişim dikkatli bir şekilde düzenlenir. Resmidir, güzel duyguların alışverişinden çok, bir işi sonuçlandırmaya yöneliktir.  İletişim; açık, net, içerikli, dolaysız olduğundan, para ve emek boşa harcanmamış ve iş yerinde sağlıklı, üretken bir iletişim kurulmuş olur. İş yaşamında iletişim; planlama, koordine etme, örgütleme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur. İşlerin hızlı ve doğru yürütülmesini sağlar.

     İyi bir şekilde iletişim kurulduğu takdirde herkes ne yapması gerektiğini bilir, amaçlarının dışına çıkmaz. Karşılaşılan sorunlar kurum içinde çözüme ulaştırılabilir. Doğru zamanda doğru iş yapılır. İyi bir iletişim kurulamaması halinde kişiler birbirlerinin söylediğini yanlış anlayabilirler, bu da çalışanlar arasında önemli sorunlar oluşmasına neden olur. Kimse ne yapması gerektiğini tam olarak kavrayamaz, işler yürümez, verim düşer. Bu sorunlar müşterilere yansıdığı takdirde müşterilerin kuruma bakışı değişir ve sonucunda iş kayıpları oluşur.

     Sağlıklı iletişim kurmak için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Öncelikle bireyin; kendini, tutum ve davranışlarını bilmesi gerekir. Sağlıklı bir iletişim kurmak için olumlu bir dil kullanmak gerekir. Ön yargısız bir dil iletişimi olumlu yönde etkiler. Karşıdaki kişiye saygı duymak ve güvenilir olmak çok önemlidir. Güvenilir olmak için dürüst olmak gereklidir. Kişilerarası iletişimde önemli olan bir diğer nokta da açıklık ve doğrudan olmaktır. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda, yargılama ve tenkit edilme olmadan, duygu ve düşüncelerin özgürce ifade edildiği bir ortamda mesajın örtülü olmayan doğru sözcüklerle, doğru zamanda doğru kişiye aktarılması gerekmektedir. 

     Bütün bu noktalara da dikkat edildiğinde kişiler arasında iletişim kopukluğu söz konusu olmamaktadır. İletişim kopukluğunun yaşanmaması kurumda birlik ve beraberliği destekler. Çalışanların birbirleriyle uyumlu çalışması kurumun başarısını artırır. Nihayetinde hem kurum içinde, hem de kurum dışında olumlu bir çalışma ortamı sağlanmış olur.

No related posts.

, , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>